مساعدت بنیاد مستضعفان در تامین زیرساخت‌های آبرسانی روستاهای محروم استان‌‌های خوزستان و مرکزی
یکشنبه 18 دی 1401
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با اختصاص 12.8 میلیارد تومان اعتبار، نسبت به تامین لوله‌های آبرسانی تعدادی از روستاهای محروم دو استان خوزستان و مرکزی اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، در پی درخواست نمایندگان مجلس شهرستان‌های شوش، کرخه، ایذه و باغلمک در استان خوزستان و منطقه سربند شهرستان شازند استان مرکزی از رئیس بنیاد مستضعفان مبنی بر مساعدت در پروژه‌های تامین زیرساخت آبرسانی این دو استان، بنیاد علوی مامور به اجرای طرح فوق گردید و مراحل تامین و واگذاری لوله‌های آبرسانی از طریق شرکت اسکان ایران نهایی گردید.
براین اساس، 8.3 میلیارد تومان برای منطقه شوش و کرخه و 1.4 میلیارد تومان برای منطقه ایذه و باغلمک با تامین 93500 متر لوله انجام و به اداره‌های آبفای شهرستان‌های مذکور تحویل داده شد.
همچنین در پروژه آبرسانی منطقه سربند، بنیاد علوی 40087 متر لوله به روستاهای این شهرستان اهدا کرد. ارزش ریالی پروژه مذکور 3.1 میلیارد تومان است.