برگزاری سلسله نشست‌های اندیشکده پیشرفت و آبادانی/بررسی ابعاد نظری و کاربردی مقوله آبادانی و پیشرفت
شنبه 17 دی 1401

معاونت آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی با هدف افزایش دانش و اطلاعات و نگاهی علمی به موضوع فقرزدایی، سلسله نشست‌های اندیشکده پیشرفت را در این معاونت برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، در این سلسله نشست‌ها که از اواسط پاییز امسال آغاز و تاکنون دو جلسه آن برگزار شده است، تلاش بر این است که با در پیش گرفتن راه‌ها و روش‌های خاص، الگوی مناسبی جهت رفع محرومیت ارائه شود و این مهم مستلزم شناخت و تسلط کامل وضعیت کنونی جامعه است تا جایی که منجر به تولید دانش بومی و متناسب با ماموریت‌های بنیاد علوی گردد.

براین اساس هدایتگری و جهت‌دهی به مجموعه پژوهش‌های معاونت آبادانی و پیشرفت و استفاده از دانش مراکز علمی مرتبط، صاحبنظران تراز اول و افراد دارای تجربه در این حوزه با سازو کار منظم و قابل استفاده، رویکردهای اصلی نشست‌های اندیشکده پیشرفت را در بر می‌گیرد.

در این میان، عملگرایی توام با اندیشه‌ورزی، ضرورت جداسازی راه پیشرفت از کج راه‌ها، جهاد تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پیشرفت مادی توام با پیشرفت معنوی، دو گانه تولید و اصلاح الگوی مصرف، تفاوت اغراض تولید در نگاه اسلامی و سرمایه داری، ضرورت ایجاد نظم متناسب با الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و ضرورت باز تعریف مفاهیم مرتبط با پیشرفت، نقشه راهی برای این نشست‌ها بوده که ابعاد علمی و عملی فقرزدایی را پیش روی قرار می‌دهد.

//www.alavi-bonyad.com/6344/