گزارش تصویری/ دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس با رئیس بنیاد مستضعفان
شنبه 17 دی 1401