احداث کانال های آبیاری برای حدود ۲۰۰ هکتار از شالیزارهای بخش میانکوه شهرستان اردل
چهارشنبه 30 آذر 1401

دبیر نهاد و آبادانی پیشرفت شهرستان اردل از ایجاد کانال های آبیاری برای حدود ۲۰۰ هکتار از مجموع 500 هکتار شالیزارهای بخش میانکوه در شهرستان اردل با حمایت بنیاد علوی خبر در سال گذشته خبر داد .

کرامت حاجی حسنی در گفت وگو با روابط عمومی بنیاد علوی افزود: با شناسایی یکی از مسائل کشاورزان منطقه از طریق ایجاد کانون های پیشرفت روستایی و حمایت بنیاد علوی موضوع احداث و بهسازی کانال های شالیزاری به طور جدی در دستور کار قرار گرفت .

وی با اشاره براینکه غذای اصلی مردم منطقه برنج است و گلی و خاکی بودن جوی های آب باعث شده بود که بسیاری از آب ها در این مسیر به هدر برود و آب به مناطق پایین دست دشت نرسد ، افزود: با مشارکت بسیار بالای مردم نسبت به بهسازی و احداث کانال های سیمانی آب برای شالیزارها اقدام شد.

دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت شهرستان اردل تاکید کرد: بنیاد مصالح مورد نیاز شامل سیمان ، سنگ و ماسه را در اختیار مردم قرار داد و آنها با نهایت تلاش و سختکوشی کانال های سیمانی را احداث کردند.

وی از بازخورد و استقبال بالای این پروژه بنیاد در میان مردم منطقه خبر داد و اظهار امیدواری کرد تا با تخصیص اعتبارات جدید بتوان مناطق دیگری از این شالیزارها را کانل کشی کرد تا دوران هدر رفت آب به پایان برسد.