احداث زمین چمن مصنوعی در روستای چپ شهرستان قصرقند
دوشنبه 23 تیر 1399

زمین چمن مصنوعی روستای چِپ از توابع بخش ثَلَنگ شهرستان قصرقند استان سیستان و بلوچستان توسط بنیاد مستضعفان احداث شد

زمین چمن مصنوعی روستای چِپ از توابع بخش ثَلَنگ شهرستان قصرقند استان سیستان و بلوچستان توسط بنیاد مستضعفان احداث و به بهره برداری رسید.
توجه عمیق به توسعه شاخصه های سلامت، تندرستی و ارتقاء ورزشی همگانی برای آحاد محروم جامعه از جمله اهداف بنیاد مستضعفان است که بر اساس آن اقدامات ارزشمندی توسط بنیاد در خصوص توسعه فضای ورزشی در مناطق محروم صورت پذیرفته است.