گزارش تصویری/دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس با رئیس بنیاد مستضعفان
سه شنبه 15 آذر 1401