ضرورت بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها در حل چالش های جامعه
شنبه 21 آبان 1401

«امیرمنصور برقعی» قائم مقام بنیاد مستضعفان و «وحید خاوه ای» مدیرعامل بنیاد علوی از نمایشگاه دستاوردهای مرکز رشد دانشگاه امام صادق با عنوان «قرار ششم» بازدید و با توضیحات ارائه شده دست اندرکاران، در جریان روند برگزاری این نمایشگاه قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، این مسئولان همچنین به صورت ویژه از غرفه های تأمین مالی مردم نهاد، سیاست کشاورزی و مدیریت جهادی بازدید کردند.

آنان ضمن حضور در نشست تجربه چهل ساله با موضوع «محرومیت زدایی؛ از گذشته تا آینده» با ظرفیت های مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) آشنا شدند.

در این دیدارها بر استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز علمی در راستای حل مسائل و چالش های نهادهای دولتی و انقلابی تاکید شد.

مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، یکی از جامع ترین مراکز دانشجویی، پژوهشی به شمار می‌رود که با حضور دانشجویان برتر دانشگاه امام صادق (ع) در قالب هسته های مختلف به تحلیل، بررسی و ارائه راهکار موضوعات متفاوت می‌پردازد همچنین این مرکز فرآیندی از دغدغه مندی و ایده پردازی تا اصلاح (از فکر تا اثر) را در برمی‌گیرد.

/www.alavi-bonyad.com/5920/