دوازدهمین رویداد گنج در استان کرمان برگزار شد
چهارشنبه 9 آذر 1401

دوازدهمین رویداد گنج بنیاد علوی در شهرستان قلعه گنج در جنوب استان کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، پرورش و حمایت از طرح‌های خلاقانه گروه‌های جهادی و معرفی آن‌ها به دستگاه‌های اجرایی از اهداف مهم برگزاری رویداد گنج در نقاط مختلف کشور است.

مصطفی یخچالی مسئول مرکز حرکت های جهادی بنیاد علوی گفت: از مجموع  ۱۳۰ طرح رسیده به دبیرخانه ، ۷۰ طرح به این رویداد راه یافت .

یخچالی افزود: بنیاد علوی با تامین اعتبارات لازم بر حسب طرح‌های دارای قابلیت اجرا و پذیرفته شده از گروه‌های جهادی حمایت می‌کند.
وی افزود: نیازسنجی، توان اجرایی و سابقه گروه‌های جهادی، از مولفه‌های انتخاب طرح‌هاست.

مسئول مرکز حرکت های جهادی بنیاد علوی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی به تناسب موضوع طرح‌ها از ایده‌ها و طرح‌های مصوب و دارای قابلیت اجرا، استقبال و حمایت می‌کنند.

وی افزود: مراحل شناسایی نقاط ضعف و قوت، مسئله‌شناسی و اولویت‌بندی مسائل روستا‌های کم‌برخوردار و چکش‌کاری یا بررسی نهایی روی طرح‌ها در روز نخست این رویداد و داوری، کارگاه های مورد نیاز و اعلام حمایت ها در روز دوم انجام شد.

یادآور می شود: رویداد گنج به صورت استانی در تمام استان های کشور جهت حمایت از گروه های جهادی و مردمی برگزار می شود.

www.alavi-bonyad.com/5847