گزارش تصویری/ روز پایانی سفر فتاح به استان های کرمان و یزد
جمعه 27 آبان 1401