میزبانی یازدهمین رویداد گنج در استان قم/ پرورش و حمایت از ایده های خلاقانه جهادی
دوشنبه 23 آبان 1401

میزبانی یازدهمین رویداد گنج که جهت پرورش و حمایت از ایده های خلاقانه جهادی است به استان قم رسید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، این رویداد دو روزه، جهت شناسایی، پرورش و حمایت از ایده های خلاقانه جهادی و مردمی استان های مختلف کشور برگزار می شود.

از مجموع 96 طرح ارسالی از استان قم به دبیرخانه، 57 طرح به رویداد راه یافتند تا با حمایت های بنیاد علوی، امکان رفع برخی مشکلات مردم در حوزه های عمرانی، بهداشت و درمان، اشتغال زایی، آسیب های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و محیط زیست فراهم شود.

در اختتامیه این رویداد سیدامیر منصور برقعی رئیس هیات مدیره بنیاد علوی ، به تبیین نقش گروه های جهادی و بنیاد علوی در محرومیت زدایی و پیشرفت جامعه پرداخت.
وی گفت : تلقی ما این است که محرومیت زدایی و پیشرفت سه ضلع دارد. ضلع اول آبادانی مناطق محروم . ضلع دوم توانمندی سازی محرومین در نقاط مختلف کشور و ضلع سوم که تار و پود این دو ضلع را با نقش خودش تبدیل به آبادانی جامعه می کند، کار جهادی است که موضوع مجموعه رویدادهای گنج که توسط دوستان ما در مرکز جهادی بنیاد علوی پرداخته می شود.

وی سه موضوع کسب و کارهای خانگی، درختکاری و احیای قنوات را از دغدغه ها و مأموریت های اصلی مرکز جهادی بنیاد علوی دانست.
برقعی ادامه داد: اقشار ضعیف جامعه در اثر اتفاقات سخت، اعتماد بنفس خود را از دست داده اند. فعالیت با این افراد دشوار است، اما بسیاری از گروه های جهادی ما نشان دادند که هر کدام از این خانواده ها چه ظرفیت عظیم و عالی دارند.

رئیس هیات مدیره بنیاد علوی افزود: هدفگذاری ما در بنیاد علوی از منظر جامعه هدف معطوف به 3 دهک اول جامعه است و برای به حرکت درآوردن این 3 دهک، آماده همکاری با گروه های جهادی هستیم.
وی در پایان با قدردانی از گروه های جهادی گفت: همت این گروه ها برای به حرکت درآوردن اقشار ضعیف تحسین برانگیز است .

/www.alavi-bonyad.com/5591