گزارش تصویری؛ سفر مدیرعامل بنیاد علوی به دو استان کردستان و همدان
جمعه 13 آبان 1401