9 مصوبه بنیاد علوی در رباط کریم
دوشنبه 16 آبان 1401

در سفر یک روزه مدیرعامل بنیاد علوی به شهرستان رباط کریم، 9 مصوبه برای رفاه حال محرومان این منطقه به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، « وحید خاوه ای» در این سفر یک روزه ضمن بازدید از مناطق پرند، آلارد، کلاکوی، سفیدار، نصیرشهر، در نشستی مشترک با امام جمعه و فرماندار رباط کریم حضور یافت.

جلسه با گروه های مردمی و جهادی با هدف استفاده از ظرفیت تشکل ها، حمایت از طرح ها، پروژه ها و ایده های اشتغال آفرین ، فرهنگی و آموزشی و بسترسازی مشارکت آنها بخشی از برنامه این سفر بود.

از جمله مصوبات سفر مدیرعامل بنیاد علوی به رباط کریم می توان به ، ایجاد فضای سبز در دو منطقه با سرانه بالای جمعیتی، حمایت از طرح های اشتغالزا و سرمایه در گردش، فعال کردن توزیع بسته های معیشتی و کمک به تجهیز درمانگاه رباط کریماشاره کرد.

همچنین واگذاری زمین های بنیاد برای ساخت مسکن محرومان در صورت صدور مجوزهای لازم توسط دستگاه های ذیربط، شناسایی و کمک به صندوق های خرد و محلی، هماهنگی برای حضور گروه های آموزشی و تربیتی در اردوگاه فرهنگی آموزشی امام خمینی در لواسانات، کمک به بازسازی اماکن با کاربری عمومی و احداث زمین چمن مصنوعی در برخی مناطق در این سفر به تصویب رسید.

www.alavi-bonyad.com/5468/9