بررسی راهکارهای توسعه شهرستان مراوتپه استان گلستان
شنبه 14 تیر 1399

راهکارهای توسعه شهرستان مراوتپه استان گلستان باحضور مهندس منصوری معاون بنیاد مسنضعفان، فرماندار شهرستان و مدیرکل بازرسی استانداری استان گلستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهندس منصوری در جریان بازدید طرح های عمرانی در دست اجرا با اعلام این خبر گفت: بنیادعلوی در جهت محرومیت زدایی و پیشرفت آبادانی در این شهرستان استقرار یافته و با بکارگیری تمام قوا برنامه های خود را در شهرستان مراوه تپه آغاز کرده است.
معاون بنیاد مستضعفان با بیان اینکه این شهرستان که از مناطق هدف محرومیت زدایی بنیاد می باشد در زمینه های مختلف از پتانسیل های خاصی در جهت پیشرفت و آبادانی برخوردار است افزود: با تخصیص اعتبارات لازم مقدمات پیشرفت و آبادانی شهرستان فراهم شده است.
مهندس منصوری ایجاد زیرساخت ها در حوزه راه ، بهداشت و درمان ، تامین آب شرب ، حوزه صنایع دستی و گردشگری ، حوزه کشاورزی و طرح های عمران شهری و روستایی از جمله برنامه های در دست اجرا در شهرستان مراوه تپه عنوان کرد و گفت: امیدواریم بعد از اتمام طرح های در دست اجرا شاهد پیشرفت و آبادانی این منطقه باشیم.

در ادامه سفر معاون بنیاد مستضعفان به شهرستان مراوه تپه استان گلستان از طرح های مختلفی از جمله : بیمارستان ۶۴ تخت خوابی ، تجهیز کتابخانه عمومی محله خدای قلی ، تعریض پل ورودی جنوبی شهر ، ایجاد بلوار در ورودی جنوب شهر ، توسعه فضای سبز ۱۶ هکتاری شهر مراوه تپه ، تعریض پل خروجی شهر و روشنایی پارک شهرستان مراوه تپه بازدید کرد.