گزارش تصویری/ مجمع عمومی عادی سالیانه بنیاد علوی
دوشنبه 2 آبان 1401