عزم مشترک بنیاد علوی و قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) برای رسیدگی بیشتر به محرومان
سه شنبه 19 مهر 1401
بنیاد علوی و قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) با برگزاری نشستی مشترک در خصوص هم افزایی بیشتر برای رسیدگی به مشکلات محرومان به مرور و تعمیق برنامه های اجرایی مشترک پرداختند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، این جلسه با حضور «وحید خاوه ای»، مدیرعامل بنیاد علوی، «سردار آبرومند»، دبیر قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، و مدیران و کارشناسان طرفین برگزار شد.
اجرای پروژه های مشترک در مناطق هدف بنیاد علوی و ارائه نقشه راه اجرایی، محورهای اصلی این تفاهمنامه فیمابین را در بر می گیرد.
آب شرب روستایی، اشتغال، آبخیزداری، امنیت غذایی، فناوری های نوین، دانش بنیان، مسکن محرومین، حاشیه شهر و راه ، محورهای همکاری‌های مشترک را شامل می شود.
www.alavi-bonyad.com/4911