در راستای اجرای تفاهمنامه بین بنیاد علوی و وزارت تعاون/شرکت های تعاونی در روستاها تقویت می شوند
شنبه 2 مهر 1401

در نشست مشترک دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت منطقه بهشهر با مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران، دو طرف در خصوص تاسیس شرکت های تعاونی در روستاها به گفت وگو پرداختند .

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، در این جلسه که در منطقه هدف بنیاد علوی (بخش یانه سر هزار جریب بهشهر) و با حضور اعضای هیات های موسس تعاونی های آبادانی و پیشرفت روستاها برگزار شد، دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه تعاون، آمادگی کامل روستاها جهت تاسیس این تعاونی ها را به منظور پیشرفت و آبادانی منطقه هدف بنیاد علوی اعلام کرد.

میرجعفری تاکید کرد: با وجود انگیزه در چند ماه اخیر در روستاهای منطقه هدف، نیازمند همکاری کامل و پای کار بودن اداره کل تعاون کار در راستای اجرای کامل تفاهمنامه همکاری هستیم .

وی افزود: به علت عقب ماندگی های فراوان منطقه هدف، فقط می توان با این کار جهادی مدیران تعاون ، بخشی از این عقب ماندگی ها را در قالب ایجاد تعاونی های آبادانی و پیشرفت جبران کرد.

مدیر کل تعاون استان نیز ضمن استقبال از انگیزه هیات های موسس شرکت های روستایی، آمادگی کامل اداره متبوع خود را جهت انجام عملیات ثبت و تاسیس شرکت ها اعلام کرد.

www.alavi-bonyad.com/4888