تکمیل تعهدات بنیاد علوی برای آبادانی بخش احمدی در استان هرمزگان
پنجشنبه 24 شهریور 1401

مدیرعامل بنیاد علوی ضمن حضور در بخش احمدی در استان هرمزگان، از نزدیک در جریان روند تکمیل پروژه های باقی مانده و تقویت صندوق های توان افزایی محلی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، بازدید از روستاهای اطراف شهر سرگز و کوهشاه جنوبی، بازدید نهالستان نارنگی و نخلستان ها، روند اجرای طرح های هادی روستاییی، بازدید از سالن ورزشی، زمین چمن مصنوعی و پروژه لایروبی قنات از برنامه های این سفر بود.

در این سفر همچنین مقرر شد از ابتدای فصل زمستان 40 هزار اصله درخت نارنگی در روستاهای شهرستان های حاجی آباد و فین توزیع شود.
www.alavi-bonyad.com/4817