حضور مدیرعامل بنیاد علوی در جمع مردم جزیره لارک
چهارشنبه 23 شهریور 1401

مدیرعامل بنیاد علوی در بازدید یک روزه از جزیره لارک از روند فعال شدن و پایدارسازی برق بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، بازدید از مراحل بازسازی اسکله جدید، بازید از سالن مسافری و بازدید از روند تکمیل پارک فانوس از دیگر برنامه های مدیرعامل بنیاد علوی به جزیره لارک بود.

وی همچنین با حضور در جمع خونگرم مردم جزیره شنونده دغدغه ها و مشکلات آنان شد.

/www.alavi-bonyad.com/4804