مدرسه ۱۲ کلاسه علوی در مراد آباد چابهار خشت گذاری شد
پنجشنبه 17 شهریور 1401

با حضور وحید خاوه ای مدیرعامل بنیاد علوی، مدرسه ۱۲ کلاسه علوی در مراد آباد در حاشیه چابهار خشت گذاری شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، مساحت و زیربنای این مدرسه ۶۰۰ متر مربع است که برای دانش آموزان مراد آباد تا سال آینده احداث می شود.

www.alavi-bonyad.com/4762