«باهم»؛ همایشی با هدف توانمندسازی و توان افزایی
یکشنبه 6 شهریور 1401

معاونت توانمند سازی محرومین بنیاد علوی، با برگزاری همایش « باهم » و گرد هم آوردن بانوان فعال و کارآفرین از مناطق محروم سراسر کشور برآن بود تا ضمن ارائه آموزش، به عنوان حلقه واسط ، بانوان توانمند مناطق محروم را با یکدیگر آشنا کند.

«عاطفه امرایی » معاون توانمند سازی محرومین بنیاد علوی در این باره به روابط عمومی بنیاد علوی گفت : شاخصه مشترک بانوان شرکت کننده در این همایش بر مبنای فعالیت های اجتماعی در حوزه های مانند کارآفرینی ، اشتغال و کارهای جهادی بود.

همایش دو روزه « باهم » روزهای یکم و دوم شهریورماه در مجموعه فرهنگی، آموزشی  امام خمینی برگزار شد.

معاون توانمند سازی محرومین بنیاد علوی گفت که دوره های آموزشی این همایش بر مبنای دو محور کلی توان افزایی اجتماعی و توان افزایی مالی برپا شد.

وی افزود: در محور توان افزایی اجتماعی، شرکت کنندگان با سازه های اجتماعی، تعاونی، نوآوری های اجتماعی و کسب و کار اجتماعی آشنا شدند.

امرایی ادامه داد: در محور توان افزایی مالی و اقتصادی، کارگاه های آموزشی با هدف آشنایی با ساختار قرض الحسنه، الزامات ورود به کسب و کار و آشنایی با کلیت ابزارهای مالی و بازارهای هوشمند برگزار شد.

امرایی با بیان اینکه هدف بنیاد علوی از برگزاری سلسله همایش های «باهم» ایجاد تشکل های جدید نیست، افزود: هدف اصلی ما از برگزاری چنین همایشی که سلسله وار ادامه می یابد، ارتباط گروه ها با هم، تبادل اطلاعات و هم افزایی بین مجموعه هایی است که با هم مرتبط هستند.

به اعتقاد معاون توانمند سازی محرومین بنیادعلوی، یکی از شاخص های توانمند سازی افراد ایجاد دسترسی برای آنها است.

وی افزود: از شرکت کنندگان خواسته شده تا با ثبت فعالیت های موفق و ناموفق خود هم از طریق تجربه نگاری و هم از طریق پادکست تجربیات خود را به دیگران ارائه دهند.

یادآور می شود: «رسول محمدقلی»، معاون آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی ، «مصطفی یخچالی» مسئول مرکز حرکت های مردمی و جهادی بنیاد علوی ،«مریم جلالی» معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از جمله سخنرانان این همایش بودند.

www.alavi-bonyad.com/4637