مدیرعامل بنیاد علوی: مردم سرمایه های اصلی در حوزه توانمند سازی هستند
شنبه 5 شهریور 1401

مدیرعامل بنیاد علوی، مردم را سرمایه های اصلی و پیشرانان رشد اقتصادی می داند و می گوید: بنیاد به دنبال توانمند سازی و کمک به افزایش انگیزه گروه های مردمی است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، «وحید خاوه ای » در مراسم معرفی برترین های اولین دوره جایزه ملی باور تصریح کرد: بازیگران اصلی رشد و توسعه اقتصادی مردم هستند و باید این سرمایه ها را بزرگ شمرد و حفظ کرد.

در مراسم معرفی برترین های اولین دوره جایزه ملی باور، همچنین ،«علیرضا قزل » مدیرعامل شرکت زرفام و تنی چند از نمایندگان مجلس حضور داشتند.
مدیرعامل بنیاد علوی ادامه داد: همیشه تصور می شود بنیاد قرار است گروهی از افراد را با انجام کارهای خارق العاده توانمند سازد تا در بخش های مختلف آموزشی، اقتصادی و فرهنگی حضور یابند درحالی که وظیفه بنیاد ایجاد انگیزه در میان گروه های مردمی است.

خاوه ای افزود: گروه های مردمی باعث توانمند سازی یکدیگر می شوند، به عنوان مثال گروه اول باعث توانمند سازی گروه دوم می شود و گروه دوم توانمند سازی گروه بعدی را برعهده دارد و به همین نحو چرخه توانمند سازی تداوم می یابد.

مدیرعامل بنیاد علوی این نکته را نیز گفت که این بنیاد به دنبال مقایسه کسب و کارها و فعالیت های مختلف فرهنگی، اجتماعی و آموزشی نیست و آنچه از نظر این نهاد اهمیت دارد حرکت و جهاد کردن در این مسیر است .

نخستین نمایشگاه توانمندی ها و تولیدات مناطق هدف بنیاد مستضعفان، از 25 مرداد ماه جاری در پارک ارم تهران برگزار شد در این نمایشگاه واحدهای اشتغال نهادهای آبادانی و پیشرفت ، محصولات 54 منطقه هدف بنیاد علوی را در معرض تماشای عموم مردم گذاشتند.

در پایان این مراسم همچنین بهترین برگزیدگان شامل ، بهترین هلدینگ از نظر حضور فعال و پشتیبانی و پذیرش، بهترین سازمان حمایت کننده اجرایی باور، بهترین رسانه باور ، بهترین بسته بندی ، بازاریابی، کیفیت، نوآوری، حافظ محیط زیست معرفی شدند.

یاداور می شود: شرکت زرفام کیش برگزار کننده این نمایشگاه ، به عنوان بازوی توسعه اشتغال و بازرگانی بنیاد علوی، مسئولیت ایجاد و گسترش زنجیره های اقتصادی اشتغال در مناطق محروم و مناطق هدف بنیاد علوی را در سطح کشور بر عهده دارد.

یکی از مهمترین ماموریت های شرکت زرفام در برنامه آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی، در مناطق مختلف کشور راه اندازی زنجیره های اشتغال در حوزه های مزیت دار است، خدمات بازرگانی، توانمند سازی و خدمات دانش بنیان از دیگر ماموریت های این شرکت به شمار می آید.

www.alavi-bonyad.com/4619