حمایت بنیاد علوی از طرح‌ منطقه‌ای گروه‌های جهادی
پنجشنبه 3 شهریور 1401

مدیرعامل بنیاد علوی در جمع گروه‌های جهادی فارس گفت: گروه‌های دارای طرح و برنامه مبتنی بر پیشرفت یک منطقه، محل، مکان مشخص با هر مقیاس فعالیتی که دارند، از طرف بنیاد حمایت می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی ،«وحید خاوه ای»، در دیدار با گروه‌های جهادی و مردمی استان فارس با اشاره به اینکه گرچه ممکن است توان اقتصادی مردم کمتر شده، اما گروه‌های جهادی بیشتری شکل گرفته، گفت: باید گروه‌های جهادی گردهم جمع شوند تا ضمن تبادل فعالیت‌ها از یکدیگر حمایت و پشتیبانی کنند.
وی به انسجام بیشتر گروه های جهادی اشاره کرد و گفت: برنامه محوری بنیاد علوی توانمندسازی است که از طریق اجرای برنامه های پیشرفت و آبادانی منطقه‌ای پیش می‌برد و با این حرکت مردم و منطقه را توانمند می‌کند تا مشکلات و معضلات منطقه کمتر شود.
مدیرعامل بنیاد علوی، استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی را اولویت بنیاد دانست و افزود: اگر قرار است فعالیتی در بنیاد صورت پذیرد قطعا از ظرفیت گروه جهادی استفاده خواهد شد تا کار به بهترین شکل پیش برود.
وی با اشاره به اینکه بنیاد به عنوان یک سازمان و گروه های جهادی به مثابه یک تشکل مردمی نیاز به زمان دارند تا با کمک هم تغییر فضا را فراهم کنند، دهند، افزود: گروه‌هایی که با هر طرح و برنامه متکی به یک منطقه، محل، مکان مشخص با هر مقیاسی فعالیت دارند اگر این مکان مشخص را به نقطه مطلوب برسند، از طرف بنیاد حمایت خاص می‌شوند.
مدیرعامل بنیاد علوی اظهار داشت: منطقه هدف ما در استان فارس شهرستان فراشبند است، لذا از گروه های جهادی استان فارس در جهت پیشبرد اهداف کمک می طلبیم.

www.alavi-bonyad.com/4589