بنیاد علوی و استانداری خراسان جنوبی تفاهمنامه همکاری امضا کردند
چهارشنبه 26 مرداد 1401

در راستای تحقق اجرای شعار«تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرینی» و نیز گسترش عدالت اجتماعی، محرومیت زدایی، فقرزدایی و رشد اقتصادی و توسعه متوازن استان خراسان جنوبی با استفاده از راهبردهای توان افزایی و ظرفیت سازی بر پایه مشارکت مردم بنیاد علوی و استانداری خراسان جنوبی تفاهمنامه همکاری مشترک امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، این تفاهمنامه به امضای «وحید خاوه ای» مدیرعامل بنیاد علوی و «جواد قناعت» استاندار خراسان جنوبی رسید.

مشارکت در اجرای طرح های عمرانی زیربنایی، اشتغالزا و تامین معیشت پایدار، امور فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و خدمات محیطی موضوع این تفاهمنامه هفت ماده ای با دو پیوست را تشکیل می دهد.

از اهداف کلی آن می توان به کمک به تامین زیرساخت های عمرانی و زیربنایی و همچنین ایجاد زمینه رفاه عمومی و اشتغال پایدار به منظور ارتقاء سطح بهره مندی و درآمد و معیشت مردم استان با تاکید بر شهرستان در میان به عنوان شهرستان هدف آن بنیاد با استفاده از استعدادها و ظرفیت های موجود در جهت ارتقا بهره مندی اشاره کرد.

یادآور می شود مدت اعتبار این تفاهمنامه به مدت دو سال شمسی (سالهای1401 و 1402) است و با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

www.alavi-bonyad.com/4472