در بازدید از یک مرکز خیریه در جنوب تهران عنوان شد؛ کمک بنیاد علوی به خدمات توانمندسازی خیریه ها
جمعه 21 مرداد 1401

مدیرعامل بنیاد علوی می گوید: یکی از ماموریت های اصلی این بنیاد توانمند سازی است و خیریه های بسیاری در همین مسیر به نفع کارآفرینی برای محرومان خدمات ارایه می کنند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، وحید خاوه ای در بازدید از یک مرکز خیریه در جنوب شهر تهران در عین حال افزود: خیریه ها نقش مهمی در توانمند سازی ، کارآفرینی و اشتغالزایی هدفمند و دقیق برای نیازمندان ایفا می کنند.

وی با اشاره براینکه بنیاد آماده است در حوزه اشتغالزایی کمک های لازم را به موسسات خیریه بکند، افزود: کمک برای توانمند سازی و اشتغال زنان بد سرپرست یا فاقد سرپرست خانوار نقش مهمی در احیا و بازسازی کیان خانواده دارد .

موسوی مدیر خیریه امید و مهربانی امام رضا نیز گفت : در این موسسه هم اکنون 250 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه های صنایع دستی ، کیف و کفش ، پوشاک و … مشغول فعالیت هستند .


وی تصریح کرد: عمده فعالیت خیریه در خصوص زنان سرپرست خانوار زندانی، کمک به اشتغالزایی آنان است که در هماهنگی با سازمان زندان ها ،برای 35 زن سرپرست خانوار دارای شرایط خاص که دوران محکومیت خود را می گذارندند با بکار گیری 25 دستگاه چرخ خیاطی صنعتی اشتغالزایی کرده است. این زنان در ساعات اداری در این خیریه کار می کنند و شب را در جمع خانواده خود می گذارنند.

www.alavi-bonyad.com/4361