خاوه ای: از گروه های جهادی دارای ایده های موفق و مردم پایه حمایت می شود
جمعه 21 مرداد 1401

مدیرعامل بنیاد علوی با تاکید بر ضرورت تقویت انگیزه ها و اقدامات گروه های جهادی گفت: با سپردن فعالیت های خدمت رسانی به گروه های جهادی دارای برنامه ، می توان ظرفیت های مردمی را در قالب کارهای گروهی منسجم و بسیج کرد و به نفع جامعه از آن بهره برد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی ، وحید خاوه ای در هم اندیشی با گروه جهادی « قطعه ای از بهشت» در مسجد نواب محله دولاب تهران افزود: از گروه های جهادی که دارای ایده موفق و برنامه های منسجم باشند حمایت های لازم می شود .

« پویش داوطلبانه بازچرخانی کاغذ» یکی از طرحها و فعالیت های مهم گروه جهادی قطعه ی از بهشت است که با جمع آوری کاغذهای باطله و کتاب های بلااستفاده در سطح شهر تهران، عواید آن را در اختیار یک سری مجموعه ها به ویژه مدرسه سازی قرار می دهند.

مجید سمیعی مسئول این گروه در تشریح فعالیت‌های گروه جهادی قطعه ای از بهشت گفت : ما در گروه به صورت جغرافیا محور کار می کنیم و با درآمد حاصل از فروش کتاب ها و کاغذها برای مناطق عشایری مدرسه می سازیم .

یادآور می شود در گروه جهادی قطعه ای از بهشت 50 نفر به صورت مستقیم و 30 نفر غیر مستقیم فعالیت داوطلبانه دارند.

www.alavi-bonyad.com/4354/