توسط شرکت اسکان ایران؛ 180 مسجد مناطق محروم کشور مفروش شد 
پنجشنبه 20 مرداد 1401

شرکت اسکان ایران از سال 1399 تاکنون در راستای مصوبات بنیاد علوی به منظور تامین و تجهیز مساجد در مناطق محروم اقدام به خرید و نصب  33 هزار و 714 مربع فرش سجاده ای در بیش از 180 مسجد در سراسر کشور کرده است .
به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، مهدی هاتف مدیرعامل شرکت اسکان ایران می گوید: فرش های سجاده ای در 12 منطقه از مناطق هدف محرومیت زدایی بنیاد علوی واقع در 11 استان در سطح کشور نصب شده اند.

وی اعتبار اختصاص یافته توسط بنیاد علوی به این اقدام بزرگ را 100 میلیارد ریال اعلام کرد، افزود: فرش های سجاده ای در مکان هایی چون مصلی، مساجد ، نمازخانه های مدارس ، حوزه های علمیه و حسینیه ها نصب شده اند.
مدیرعامل بنیاد علوی در ادامه گفت: طبق ابلاغیه جدید بنیاد علوی ، این پروژه ادامه دارد و مفروش کردن 200 مکان مذهبی در برنامه قرار گرفته است .
وی توضیح داد: در این پروژه قرار است تامین و نصب 56 هزار متر مربع فرش سجاده ای در مساجد 15 منطقه از مناطق هدف محرومیت زدایی بنیاد علوی واقع در 10 استان عملیاتی شود.
هاتف افزود: اعتبار تخصیصی از سوی بنیاد علوی به این طرح 300 میلیارد ریال است و قرار است تا پایان سال انجام شود.

شرکت اسکان ایران از سال 1399 تاکنون در راستای مصوبات بنیاد علوی به منظور تامین و تجهیز مساجد در مناطق محروم اقدام به خرید و نصب بیش از 34 هزار متر مربع فرش سجاده ای در بیش از 180 مسجد در سراسر کشور کرده است .
مهدی هاتف مدیرعامل شرکت اسکان ایران می گوید: فرش های سجاده ای در 12 منطقه از مناطق هدف محرومیت زدایی بنیاد علوی واقع در 11 استان در سطح کشور نصب شده اند.

وی افزود: فرش های سجاده ای در مکان هایی چون مصلی، مساجد ، نمازخانه های مدارس ، حوزه های علمیه و حسینیه ها نصب شده اند.
مدیرعامل بنیاد علوی در ادامه گفت: طبق ابلاغیه جدید بنیاد علوی ، این پروژه ادامه دارد و مفروش کردن 200 مکان مذهبی در برنامه قرار گرفته است .
وی توضیح داد: در این پروژه قرار است تامین و نصب 90 هزار متر مربع فرش سجاده ای در مساجد 27 منطقه هدف محرومیت زدایی بنیاد علوی واقع در 21 استان عملیاتی شود.
هاتف افزود: اعتبار تخصیصی از سوی بنیاد علوی به این طرح 400 میلیارد ریال است و قرار است تا پایان سال انجام شود.

/www.alavi-bonyad.com/4341