نخستین نمایشگاه توانمندی ها و تولیدات مناطق هدف بنیاد علوی برگزار می شود
پنجشنبه 20 مرداد 1401

نخستین نمایشگاه توانمندی ها و تولیدات مناطق هدف بنیاد مستضعفان، از 25 مرداد ماه جاری در پارک ارم تهران برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، مدیرعامل شرکت بازرگانی و توسعه تجارت زرفام کیش گفت: در این نمایشگاه که از 25 مردادماه به مدت یک هفته دایر است، واحدهای اشتغال نهادهای آبادانی و پیشرفت ، محصولات 54 منطقه هدف بنیاد علوی را در معرض تماشای عموم مردم قرار می دهند .
علیرضا قزل افزود: کارآفرینان شرکت کننده در 56 غرفه محصولات مختلف غذایی و صنایع دستی خود را در عرضه می کنند.
وی این توضیح را نیز داد که نخستین نمایشگاه توانمندی ها و تولیدات مناطق هدف بنیاد علوی که فروش نیز دارد، در مدت برگزاری نمایشگاه از ساعت 17 تا 24 پذیرای عموم مردم است.
مدیرعامل شرکت توسعه تجارت و بازرگانی زرفام کیش در باره ماموریت های این شرکت نیز توضیح داد: زرفام کیش به عنوان بازوی توسعه اشتغال و بازرگانی بنیاد علوی، مسئولیت ایجاد و گسترش زنجیره های اقتصادی اشتغال در مناطق محروم و مناطق هدف بنیاد علوی را در سطح کشور بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: این شرکت با بهره گیری از توان منتخصصان حوزه توسعه سعی دارد تا مناطق هدف را از بعد اقتصادی به وضعیت پایدار برساند.
قزل افزود: یکی از مهمترین ماموریت های شرکت زرفام در برنامه آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی، در مناطق مختلف کشور راه اندازی زنجیره های اشتغال در حوزه های مزیت دار است، خدمات بازرگانی، توانمند سازی و خدمات دانش بنیان از دیگر ماموریت های این شرکت به شمار می آید.

/www.alavi-bonyad.com/4335/