فراخوان دعوت به همکاری بنیاد علوی
چهارشنبه 12 مرداد 1401

عنوان فراخوان: شناسایی (ارزیابی کیفی)
شناسایی شرکت های واجد شرایط به منظور تامین پلتفرم و نرم افزار یکپارچه و جامع اطلاعاتی، مبتنی بر بستر شبکه کامپیوتری با قابلیت دسترسی از طریق وب و اپلیکیشن موبایل.

شرح:
موسسه بنیاد علوی در نظر دارد جهت تسهیل در ارائه خدمات اتوماسیون فعالیت ها ، مکانیزه شدن فرایندها و تکمیل بانک اطلاعات خود، نسبت به شناسایی و واسپاری بستر دیجیتال در خصوص مطالعه ، طراحی ، خرید و پشتیبانی سخت افزار پلتفرم و توسعه نرم افزارهای مربوط به ورود اطلاعات ، تحلیل و گزارش گیری از خدمات و فعالیت های این بنیاد از طریق شناسایی شرکت های واجد شرایط اقدام نمایند.

لذا از شرکت هایی که در زمینه راه اندازی سیستم مذکور دارای تجربه می باشند تا پایان وقت اداری 1401/05/25 علاقه مندی خود را همراه اطلاعات شرکت ، توانمندی ها ، سوابق و پیشنهادات به همراه مستندات لازم به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.enquiry@alavi-bonyad.com

َwww.alavi-bonyad.com/4312