طی حکمی از سوی خاوه ای/ مدیر جدید پشتیبانی بنیاد علوی منصوب شد
شنبه 8 مرداد 1401

طی حکمی از سوی «وحید خاوه ای» مدیرعامل بنیاد علوی، سعید خادمیان به عنوان  مدیر پشتیبانی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، پیش از این «مرتضی کولیوند» این مسئولیت را برعهده داشت .

www.alavi-bonyad.com/4274