توزیع ۳۳۰۰۰ سبد حمایتی و اختصاص ۱۷ میلیارد تسهیلات و ۵ میلیارد تومان کمک بلا عوض کرمان
دوشنبه 29 اردیبهشت 1399

۳۳۰۰۰ سبد حمایتی و ۱۷ میلیارد تسهیلات و ۵ میلیارد تومان کمک بلا عوض در کرمان توسط بنیاد مستضعفان توزیع شد.

سید حسام الدین حسینی مسئول نهاد پیشرفت و آبادانی قلعه گنج به نمایندگی از بنیاد مستضعفان در استان کرمان از توزیع ۳۳۰۰۰ سبد حمایتی و اختصاص ۱۷ میلیارد تسهیلات و ۵ میلیارد تومان کمک بلا عوض به آسیب دیدگان از کرونا خبر داد .

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری اظهار داشت به لطف خدا در رزمایش کمک مومنانه با همکاری و مشارکت شورای مواسات شهرستان ها صورت گرفت و سهم بنیاد در این مشارکت تعداد ۲۰ هزار سبد حمایتی بوده است .