بنیاد علوی طرح محرومیت زدایی دو شهر استان لرستان را در دستور کار قرار داده است
دوشنبه 3 مرداد 1401

استاندار لرستان گفت: طرح محرومیت زدایی از شهرهای کوهدشت و الیگودرز توسط بنیاد علوی در دستور کار است.
فرهاد زیویار در نشست با مسوولان بنیاد علوی افزود: محرومیت زدایی از اهداف و ماموریت‌های بنیاد علوی است.
وی افزود: بنیاد علوی با اینکه در همه استان‌ها یک شهر را به عنوان هدف محرومیت زدایی انتخاب کرده اما در لرستان شهرهای کوهدشت و الیگودرز به عنوان هدف و مخاطب تعیین کرده است .
وی همراهی کامل دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان با بنیاد علوی در این دو شهر را مورد تاکید قرار داد و افزود: دستگاه هایی مثل راهداری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، کمیته امداد در این مسیر به بنیاد علوی در استان کمک می‌کنند.
استاندار لرستان افزود: چنانچه دستگاه های اجرایی امکاناتی در اختیار دارند که مستعمل و مستهلک است با پشتیبانی مالی بنیاد مستضعفان احیا و در اختیار مجموعه بنیاد علوی قرار داده شود تا در زمینه ماموریت های تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
زیویار افزود: به غیر از پروژه های محرومیت زدایی در دو شهر هدف یک سری پروژه ها خارج از این موضوع توسط بنیاد علوی در استان دنبال می‌شود که تکمیل راه های روستایی در شهرستان پلدختر و یا بحث مسکن روستایی که بنیاد مسکن با همکاری بنیاد علوی متولی آن است.

منبع: ایرنا

/www.alavi-bonyad.com/4214/