آغاز توزیع یک میلیون بسته افطاری ساده توسط بنیاد مستضعفان
دوشنبه 29 اردیبهشت 1399

بنیاد مستضعفان توزیع یک میلیون بسته افطاری در میان مناطق حاشیه ای تهران، البرز و مناطق محروم را آغاز کرد.

بنیاد مستضعفان درهماهنگی با ستاد ملی کمک مومنانه، توزع یک میلیون بسته افطاری در میان مناطق حاشیه ای تهران، البرز و مناطق محروم را آغاز کرد.

یک میلیون بسته افطاری توسط کمیته امداد، بهزیستی، خیرین، گروه های مردمی و جهادی تا پایان ماه مبارک رمضان توزیع می شود.