حضور نماینده بنیاد علوی در نمایشگاه صنایع دستی و سوغات منطقه ای
پنجشنبه 16 تیر 1401

نمایشگاه صنایع دستی و سوغات منطقه ای به مدت پنج روز از تاریح ٣٠ خرداد ماه لغایت ٣ تیرماه با حضور صنعتگران و کارآفرینان استان های ایلام ،کرمانشاه،کردستان، خوزستان،لرستان و همدان در استان ایلام برگزار شد.

به گزارش بنیاد علوی، در این نمایشگاه که با حضور مسئولین ادارات مختلف از جمله استاندار ایلام، معاون استاندار ،مدیرکل و مدیر راهبری کمیته امداد برگزار گردید از از دستبافته های اعضای شبکه بنیاد علوی بازدید و قدردانی شد.

فروش ، انعقاد قرارداد تولید سفارشات و تحویل یک ماهه از جمله دستاوردهای حضور نماینده بنیاد علوی در این نمایشگاه بود.

www.alavi-bonyad.com/4096/