اعضای صندوق توان افزایی روستای گنبد پیرمحمد 195 فقره وام بدون بهره دریافت کردند
پنجشنبه 16 تیر 1401

بیش از ۱۹۵ فقره وام خرد بدون بهره به اعضای صندوق توان افزایی روستای گنبد پیرمحمد در حوزه‌های مختلف توسط بنیاد علوی ملکشاهی جهت توسعه و راه اندازی کسب و کار خرد خانگی پرداخت شده است.

به گزارش بنیاد علوی، صندوق توان افزایی روستای گنبد پیرمحمد از توابع شهرستان ملکشاهی با هدف اعطای تسهیلات خرد خارج از سیستم بانکی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با تشکیل سه گروه و عضویت ۳۰ نفر جهت ایجاد و توسعه کسب و کارهای خانگی راه اندازی شد.

پس از راه اندازی این سرمایه اجتماعی اقتصادی؛ به واسطه تسهیلگری، آموزش و اعتمادسازی، میزان گردش مالی این صندوق با ٢٢۴ نفر عضو در قالب ٢٠ گروه با مساعدت بنیاد علوی و پس انداز اعضا، همکنون به بیش از ١٠ میلیارد ریال رسیده است.

براین اساس، تاکنون بیش از ۱۹۵ فقره وام خرد بدون بهره به اعضای صندوق توان افزایی روستای گنبد پیرمحمد در حوزه های دامپروری و کشاورزی هر کدام 25 درصد، صنایع دستی 30 درصد، زنبورداری 10 درصد و خدماتی 10 درصد جهت توسعه و راه اندازی کسب و کار خرد خانگی پرداخت شده است.

این الگو در روستای گنبد پیرمحمد به صورت مردم محور توسط اعضای هیات مدیره صندوق مدیریت می شود.

/www.alavi-bonyad.com/4087