آغاز فراخوان ایران آباد/ همکاری گروه های مردمی برای پیشرفت و آبادانی مناطق محروم
پنجشنبه 23 تیر 1401

بنیاد علوی به عنوان بازوی محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان، با هدف توانمندسازی محرومین و همچنین آبادانی و پیشرفت جامع مناطق محروم سالهاست که به صورت ویژه در شهرستان های محروم کشور در حال فعالیت و خدمت رسانی می باشد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، با توجه رویکرد جدید معاونت طرح‏های پیشرفت و آبادانی بنیاد علوی در استفاده از ظرفیت گروه های مردمی موجود در مناطق محروم و کارسپاری و فعالیت از طریق این مجموعه ها ، با هدف شناسایی و کشف مجموعه های مردمی فعال، کارآمد و با سابقه، رویدادی تخصصی جهت ارزیابی فنی و تخصصی این گروه ها ترتیب داده شده است.

در این فراخوان گروه های مردمی و جهادی با سابقه فعالیت مستمر و ویژه در یک جغرافیای مشخص در مناطق محروم  و دارای گروه و شبکه فعال و ثابت   می توانند ثبت نام نمایند.

از دیگر شرایط حائز اهمیت برای ثبت نام گروه ها در این فراخوان، موارد ذیل است .

• تجربه فعالیت و محرومیت زدایی در چند عرصه؛
• ماهیت گروه دارای ثبات و هسته اصلی آن مشخص و معین باشد؛
• شناخت کافی نسبت به منطقه فعالیتی خود داشته باشد و مورد وفاق موثرین منطقه باشند؛traditionrolex.com

مهلت ثبت نام در این فراخوان صرفا تا تاریخ 24 تیرماه خواهد بود و گروه ها می توانند از طریق این لینک (https://survey.porsline.ir/s/g7dpWVH#?ref=wh ) در این فراخوان ثبت نام نمایند.

گروه های ثبت نام شده پس از غربالگری و طی مراحل ارزیابی تلفنی و غیر حضوری، در رویدادی حضوری دعوت خواهند شد و در نهایت پس از داوری نهایی جهت همکاری با مجموعه بنیاد علوی در قالب یک تفاهم فعالیت خواهند کرد. این فعالیت در محدوده سرزمینی مشخص و با رویکرد حل مسئله خواهد بود.

/www.alavi-bonyad.com/3997/