احداث کارخانه بسته بندی ذرت علوفه‌ای با استفاده از تسهیلات بنیاد علوی
یکشنبه 25 اردیبهشت 1401

مدیر نهاد آبادانی شهرستان ملکشاهی گفت: در راستای پایدار سازی شغلی رسته دام سنگین و سبک با احداث کارخانه بسته بندی ذرت علوفه‌ای ۵ هزار تن ذرت علوفه‌ای بسته بندی و‌ در بازار عرضه شد.

میرزایی‌زاده افزود: در راستای پایدار سازی شغلی رسته دام سنگین و سبک با احداث کارخانه بسته بندی ذرت علوفه‌ای ۵ هزار تن ذرت علوفه‌ای بسته بندی و‌ در بازار عرضه شد.

 وی افزود: قراردادی با ذرت کاران منطقه در قالب کشت قراردادی توسط کارخانه تنظیم شد که بیش از ۱۵۰ نفر کشاورز درآمد ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی حاصل از کشت ذرت را برای اولین بار و پس از برداشت گندم تجربه کردند.

مدیر نهاد آبادانی شهرستان ملکشاهی گفت: با توجه به مستعد بودن زمین‌های زراعی منطقه برنامه کاشت ۲۰۰۰ هکتاری ذرت در سال جاری در دست مطالعه است.

میرزایی‌زاده بیان کرد: بر اساس تفاهم نامه بین کارخانه و نهاد آبادانی شهرستان ملکشاهی، ۱۰ درصد تخفیف خرید به عنوان یارانه برای اعضای ۵۰۰ نفری شبکه دام بنیاد علوی در نظر گرفته می‌شود.

منبع: فارس

www.alavi-bonyad.com/3987/