کلیپ/ توزیع بسته های معیشتی و نقدی بنیاد مستضعفان
شنبه 20 اردیبهشت 1399

‌توزیع 500 هزار بسته معیشتی و نقدی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان در رزمایش همدلی بنیاد مستضعفان با حضور سید پرویز فتاح و گروه های مردمی و جهادی از انبار این بنیاد آغاز شد.