گردش 17 میلیاردی صندوق توان افزایی روستای قلعه جوق ملکشاهی
دوشنبه 23 خرداد 1401

در راستای ایجاد و توسعه کسب و کارهای خانگی، مبلغ ۱میلیارد و ۵٧۵ میلیون تومان تسهیلات خرد به اعضای صندوق توان افزایی روستای قلعه جوق در شهرستان ملکشاهی پرداخت شد .

به گزارش بنیاد علوی، هدف اصلی از ایجاد صندوق های توان افزایی ، بسیج و مدیریت منابع مالی قابل دسترسی از طریق گروه های آبادانی و پیشرفت روستایی در راستای تحقق اقتصادی مقاومتی و اقتصادی اجتماعی، تولید و اشتغال سازگار با محیط زیست، انجام عملیات آبادانی روستا و افزایش سطح دانش و مهارت جامعه محلی است.

صندوق توان افزایی روستای قلعه جوف شهرستان ملکشاهی ، با تشکیل ۲۲ گروه و عضویت ۲۹۴ نفر در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با مساعدت بنیاد علوی راه اندازی شد.

تاکنون بیش از ۸۰ درصد اعضای این صندوق به تعداد ۲۶۰ فقره تسهیلات خرد جهت تثبیت،توسعه و راه اندازی کسب و کار خرد خانگی دریافت نموده اند.
این الگوی موفق در روستای قلعه جوق به صورت مردم محور توسط اعضای هیات مدیره صندوق مدیریت می شود.

/www.alavi-bonyad.com/3753/