توسعه رسته زنبورداری شهرستان کوهدشت با حمایت بنیاد علوی
جمعه 20 خرداد 1401

معاونت اشتغال نهاد پیشرفت بنیاد علوی کوهدشت در راستای مأموریت محوله (ایجاد اشتغال پایدار برای مردم منطقه هدف)، با توجه به اقلیم سازگار این شهرستان با پرورش زنبور عسل و همچنین وفور درختان و گل و گیاهان شهدزای طبیعی در منطقه، با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، کمک شایانی به توسعه رسته زنبورداری در این شهرستان در استان ایلام کرده است .

بنیاد علوی تاکنون 9،500 میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان دارای پروانه فعالیت پرداخت و زمینه لازم را برای آموزش و توانمندسازی زنبورداران فراهم کرده است.

به گزارش بنیاد علوی، بر این اساس حداقل وام اعطایی به هر متقاضی 500 میلیون ریال، حداکثر 1500 میلیون ریال و میزان پرداخت به توانایی، تجربه و مهارت متقاضی بستگی دارد.

پرورش زنبور عسل در کوهدشت ضمن تأمین متوسط درآمد ماهانه بین 70 تا 100 میلیون ریال برای خانوارهای عضو شبکه زنبورداری، بر افزایش تولید کمی و کیفی محصولات زراعی، باغی و مراتع منطقه تأثیر شگرفی دارد.

سیاست بنیاد علوی کمک به توسعه، فرآوری، بازاریابی، فروش و بسته بندی محصولات این رسته است.

/www.alavi-bonyad.com/3694