63 واحد دامداری در رشتخوار خراسان رضوی مورد حمایت قرار گرفتند
جمعه 20 خرداد 1401

بنیاد علوی به 63 دامدار در رشتخوار خراسان رضوی با اعطای 50 میلیارد ریال تسهیلات به پایداری و تقویت بنیه مالی آنها کمک کرد .

به گزارش بنیاد علوی، این دامداری ها با اشتغال مستقیم 100 نفر، دارای 450 راس دام مولد هستند که روزانه 8 تن شیر و سالانه 10 تن گوشت تولید می کنند.

تسهیلات اعطایی موجب پایداری و تقویت بنیه مالی دامدارها شده و با خرید بموقع نهاده ها و تامین علوفه و خوراک مورد نیاز دام ها  از محصولات تولیدی کشاورزان شهرستان موجبات پایداری و دلگرمی این واحدها به ادامه کار شده است.

کلیه واحدهای دامداری تحت پوشش شبکه دام سنگین می باشند که تحت مدیریت و نظارت تیم تخصصی قرار دارند و از این طریق خدمات تلقیح درمان و دوره های آموزشی به این واحدها ارائه می شود.

افزایش بهره وری، اقتصادی شدن دامداری، کاهش‌ تلفات، پیشگیری از بیماری ها، افزایش سطح آگاهی، تشخیص آبستنی و کاهش دوره زادوولد. اصلاح نژاد دام بویژه نژادهای دو منظوره، تجمیع خرید شیر، تجمیع خرید نهاده و کاهش‌ هزینه ها بخشی از مزایای تشکیل شبکه دام سنگین در شهرستان رشتخوار با حمایت بنیاد علوی و مدیریت تخصصی واحدهای دامداری است.

/www.alavi-bonyad.com/3680