حمایت صندوق توان افزایی اظماره شهرستان گرمی از پروژه های خرد روستایی
چهارشنبه 18 خرداد 1401

صندوق توان افزایی روستای اظماره شهرستان گرمی از پروژه های خرد روستایی پشتیبانی و حمایت می کند.

صندوق توان افزایی روستای اظماره شهرستان گرمی در استان اردبیل آبان ماه سال ۹۸ با ۷ گروه و ۱۰۵ نفر کار خود را آغاز کرد و توانست در طی ۳۰ ماه گذشته اعضای خود را به ۳۰۰ نفر و ۲۱ گروه ارتقاء دهد و به ۱۶۵ نفر تسهیلات خرد به ارزش ۹۵۰ میلیون تومان اعطاء کند.

به گزارش بنیاد علوی ، هدف اصلی از ایجاد صندوق های توان افزایی ، بسیج و مدیریت منابع مالی قابل دسترسی از طریق گروه های آبادانی و پیشرفت روستایی در راستای تحقق اقتصادی مقاومتی و اقتصادی اجتماعی، تولید و اشتغال سازگار با محیط زیست، انجام عملیات آبادانی روستا و افزایش سطح دانش و مهارت جامعه محلی است.

صندوق توان افزایی روستای اظماره در گام جدید صندوق اقدام به حمایت از پروژه خرد روستایی از مصوبات نهاد پیشرفت در سال ۹۹ حمایت و مصالح و نیروی انسانی لازم طرح را تامین کرده و در حال اتمام پروژه می باشد.

//www.alavi-bonyad.com/3642