کمک بنیاد علوی به ارزش افزوده در زنجیره تولید زعفران
دوشنبه 16 خرداد 1401

اعطای تسهیلات جهت ایجاد اشتغال پایدار ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید زعفران از اقدامات بنیاد علوی در شهرستان رشتخوار در استان خراسان رضوی است.

به گزارش بنیاد علوی، اقدامات صورت گرفته شامل آموزش کار با نحوه خشک کردن دستگاه های خشک کن زعفران شرکت در نمایشگاه های عرضه امکانات مکانیزاسیون فرآوری زعفران است .

اعطای تسهیلات جهت توسعه کسب و کار و فرآوری بهداشتی زعفران توزیع 10 دستگاه خشک کن زعفران برای 10 روستای زعفران خیز شهرستان با مبلغ تسهیلات دو میلیارد و پانصد میلیون ریال از جمله این اقدامات به شمار می آید.

ارزش افزوده برای 300 نفر از اعضای شبکه زعفرانکاران به مبلغ 30 میلیارد ریال حاصل فرآوری 3 تن گل زعفران با تولید 300 کیلوگرم زعفران خشک و درجه یک بوده که آماده عرضه برای بسته بندی و برند سازی توسط رسته زعفران نهاد آبادانی و پیشرفت منطقه است.

ما حصل این برنامه ایجاد اشتغال فصلی برای 10 خانوار و دسترسی راحت برای زعفران کاران به کارگاه‌های فرآوری زعفران با مقادیر بسیارکم برای زعفران کاران خرد ایجاد ارزش افزوده عالی برای بهره برداران زعفران کار. و ارتقاء کیفیت زعفران تولیدی میسر شد.

www.alavi-bonyad.com/3636