مدیرعامل بنیاد علوی خبر داد: افتتاح 1280 میلیارد تومان پروژه محرومیت زدایی در سال 1400
سه شنبه 10 خرداد 1401

معاون بنیاد مستضعفان و مدیرعامل بنیاد علوی با تشریح جزئیاتی از اقدامات محرومیت زدایی این بنیاد در سال گذشته، گفت: از مجموع بیش از ۶۲۲۰ میلیارد تومان پروژه اجرایی مصوب در حوزه محرومیت زدایی از سال ۱۳۹۸، تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰، نزدیک به ۱۲۸۰ میلیارد تومان پروژه محرومیت زدایی توسط بنیاد مستضعفان افتتاح شد.

وحید خاوه ای افزود:  ۷۱۹ میلیارد تومان پروژه محرومیت زدایی در سال ۱۴۰۰ تکمیل شد.

تصریح کرد: پروژه های حوزه بهداشت و درمان با ۱۵درصد، پروژه های زیرساختی با ۱۲درصد و پروژه های محرومیت زدایی در حوزه آموزشی با ۱۰ درصد، پس از پروژه های مرتبط با حوزه مسکن، بیشترین سهم از پروژه های به اتمام رسیده در سال ۱۴۰۰ را داشته اند.

مدیرعامل بنیاد علوی افزود: بنیاد مستضعفان در سال ۱۴۰۰ با تخصیص بیش از ۴۳ میلیارد تومان از ۶۰۵ خانواده پرنوزاد کشور حمایت کرد و همچنین با تامین اعتباری ۳۵ میلیارد تومانی، البسه مورد نیاز برای دانش آموزان و کودکان در مناطق محروم را تهیه و توزیع کرد.

منبع: بنیاد مستضعفان

www.alavi-bonyad.com/3602/