توزیع حدود 2 هزار دستگاه لوازم خانگی به سیل زدگان سه شهر کرمان
شنبه 14 خرداد 1401

بنیاد علوی یک هزار و 140 دستگاه لوازم خانگی و 800 تخته  فرش به سیل زدگان دی ماه 1400، شهرستان های رودبار جنوب، قلعه گنج و  منوجان در استان کرمان اهدا کرد.

به گزارش بنیاد علوی ، این کمک های اهدایی که در مجموع تعداد ۶۲۰ دستگاه یخچال، ۳۷دستگاه اجاق گاز، ۴۰۹ دستگاه تلویزیون، ۷۴ دستگاه آبگرمکن و ۸۰۰ تخته فرش  بود ، با حضور معاون بنیاد علوی در آیین های جداگانه در ۳ شهرستان جنوبی به سیل زدگان اهدا شد.

در پی دو نوبت سیل در مناطق جنوبی استان کرمان در دی ماه سال ۱۴۰۰ ،بنیاد ابتدا حدود ۹ میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد استان قرار داد.

همچنین نسبته به تهیه دام جایگزین دام های تلف شده افراد تحت پوشش این نهاد و خرید و توزیع لوازم خانگی در شهرستان های رودبارجنوب، قلعه گنج و منوجان بین آنها اقدام شد.