صندوق توان افزایی روستای چم انار ملکشاهی 91 شغل خانگی ایجاد کرد
دوشنبه 9 خرداد 1401

صندوق توان افزایی روستای چم انار سفلی در شهرستان ملکشاهی ایلام ، با پرداخت ۱۹۰ فقره وام خرد به میزان ۵۷۷ میلیون تومان از منابع موجود این صندوق تاکنون ۹۱ شغل خانگی راه اندازی کرده است .

به گزارش بنیاد علوی ، این مشاغل در حوزه های پرورش طیور محلی، پرورش بره. چیت بافی_دوار بافی، گلسازی، زنبورداری، گیاهان دارویی، باغات، قالیبافی و… در دو مقوله ایجادی و توانمند سازی زنان روستایی ، ایجاد شده است.

صندوق توان افزایی روستای چم انار سفلی در شهرستان ملکشاهی ایلام با تشکیل ۹ گروه، عضویت ۹۵ نفر و گردش مالی ۶۰۰ میلیون تومانی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ راه اندازی شده است.

هدف اصلی از ایجاد صندوق های توان افزایی ، بسیج و مدیریت منابع مالی قابل دسترسی از طریق گروه های آبادانی و پیشرفت روستایی در راستای تحقق اقتصادی مقاومتی و اقتصادی اجتماعی، تولید و اشتغال سازگار با محیط زیست، انجام عملیات آبادانی روستا و افزایش سطح دانش و مهارت جامعه محلی است.

//www.alavi-bonyad.com/3560/