اصلاح مدیریت اقتصادی دامداری در فیروزآباد کرمانشاه
چهارشنبه 4 خرداد 1401

با همت بنیاد مستضعفان آموزش های لازم در زمینه مدیریت اقتصادی دامداری، از جمله؛ اصول تغذیه دام سبک و تغذیه بره های متولد شده، اصول جایگاه دام و همزمانی فحلی به دامدارهای عضو شبکه دام سبک در منطقه فیروزآباد کرمانشاه ارائه شد.

به گزارش بنیاد علوی، به منظور اجرایی کردن این آموزش ها با حمایت مالی بنیاد مستضعفان و مشارکت دامداران عضو پروژه، اقلامی همچون اسفنج و هورمون و برخی واکسن و شربت های مورد نیاز تهیه شد و در اختیار دامدارهای عضو شبکه قرار گرفت.

اجرای این پروژه در حجم ۱۰ هزار راس دام سبک، در ۲۴ روستا و برای ۸۰ دامدار عضو شبکه انجام گرفت. میانگین راندمان بره دهی در سیکل اول از ۷۰ درصد به ۱۱۲ درصد افزایش یافته است که این یعنی توان تولید گوشت در منطقه به مقدار ۸۰ تن افزایش یافته است.

با توجه به رعایت اصول تغذیه و جایگاه دام و اجرای همزمانی فحلی، اجرای این طرح به کاهش بیماری و تلفات دام های اعضای شبکه کمک کرد و مدیریت دامداری را برای دامدارها تسهیل کرد.

www.alavi-bonyad.com/3461