اجرای موفقیت آمیز طرح توسعه دام سبک و سنگین در شهرستان لنده
شنبه 31 اردیبهشت 1401

طرح توسعه رسته دام سبک و سنگین و نهضت بهسازی جایگاه های در روستاهای شهرستان لنده با موفقیت اجرا شد.

به گزارش بنیاد علوی ، برنامه های حمایتی در این طرح شامل دوره های آموزشی متعدد: مدیریت همزمان سازی و تولید مثل، مدیریت تغذیه،بهداشت جایگاه، مبارزه و پیشگیری بیماری ها و…) برای اعضای شبکه است.

در این طرح به ۱۷۶ دامدار با مبلغ قریب ۱.۵میلیارد تومان جهت بهسازی و نو سازی جایگاه ها و پیشگیری و کاهش بیماری ها تسهیلات پرداخت شد.

تامین یک دستگاه سونوگرافی به ارزش ۷۵۰ میلیون ریال و تحویل به مرکز پشتیبانی کسب و کار (bds)، تحویل ۱۲راس قوچ هترو به عاملین توسعه بصورت امانی جهت همزمان سازی و اصلاح نژاد دام سبک ، تامین واکسن های مراحل سه گانه : مبارزه با بیماری های انگلی داخلی و خارجی دام و برنامه ریزی برای تغذیه مناسب جهت همزمان سازی و یکپارچه سازی آبستنی و زایمان از جمله این موارد است .

در ادامه مرحله دوم مراقبت از گله آبستن و پیشگیری از بیماری ها است و  مرحله سوم بره ها و بزغاله های متولد شده مدیریت شده تا تلفات ابتدای تولد به حداقل رسیده و بازدهی گله افزایش یابد.

خدمات آموزشی، همزمان سازی و سونوگرافی برای اولین بار می تواند به عنوان یک روش مدیریتی پایا و ادامه دار راهگشای توسعه و‌ افزایش راندمان رسته دام شود.

/www.alavi-bonyad.com/3427