تحقق آرزوی چندین ساله بازسازی خط انتقال آب به تصفیه خانه گرمی
شنبه 31 اردیبهشت 1401

عملیات اصلاح خط آبرسانی به تصفیه خانه آب شرب شهر گرمی از ایستگاه پمپاژ عزیز کندی جعفرآباد که بر اثر فرسایش و خورندگی آسیب دیده بود با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال و بطول ۱ کیلومتر با مشارکت بنیاد علوی و اداره آب و فاضلاب استان اردبیل در حال اتمام است و آبرسانی به شهرها و روستاهای تحت پوشش این خط به روال عادی است.

به گزارش بنیاد علوی، آسیب وارده به خط انتقال آب خام از مجموعه تاسیسات آبرسانی در محدوده دشت مغان که بر اثر مرور زمان (فرسایش و خوردگی)
اتفاق افتاده بود عملیات اجرایی آن با ورود بنیاد علوی و خرید یک کیلومتر لوله چدنی و همچنین ۲۰ دستگاه الکتروپمپ و دینام به مبلغ ۶ میلیارد تومان آغاز شده است.

www.alavi-bonyad.com/3410/