اجرای طرح دام معیشتی جهت ایجاد اشتغال پایدار در جازموریان کرمان
یکشنبه 25 اردیبهشت 1401

در راستای برنامه توانمند سازی و اشتغال پایدار در مناطق هدف بنیادعلوی ، طرح دام معیشتی جهت ایجاد اشتغال پایدار۹۷ زنان سرپرست خانوار ( دارای فرزند یتیم) با مشارکت کمیته امداد و خیرین در منطقه جازموریان کرمان اجرا شد .

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی ، مسئول واحد اشتغال نهاد آبادانی و پیشرفت شهرستان جازموریان در تشریح اقدامات صورت گرفته در این طرح گفت: در این طرح ۹ راس دام به صورت تسهیلات از محل کمک خیرین با هماهنگی نهاد پیشرفت منطقه به زنان سرپرست خانوار تحویل شد که بازگردان این تسهیلات به صورت دام زنده خواهد بود.

ادریس شکوهی افزود: همچنین ۵۰ درصد هزینه راه اندازی یک چهارم هکتار مزرعه علوفه به میزان یک میلیون و 88 هزار تومان به ازای هر خانوار از منابع بلاعوض بنیاد علوی تامین شد.

مسئول اشتغال نهاد پیشرفت منطقه جازموریان افزود: در این طرح و در راستای توانمند سازی مردم برنامه آموزش دامداران و اجرای برنامه اصلاح مدیریت دام سبک برای ۹۷ عضو شبکه از محل منابع بلاعوض بنیاد علوی انجام شده است .

وی تصریح کرد: با اجرای این برنامه ۹۷ خانوار که قبل از اجرای این برنامه فاقد منبع درآمد بوده و از محل کمک های کمیته امداد امرار معاش می کردند به شبکه اشتغال پایدار بنیاد علوی ملحق شدند.

www.alavi-bonyad.com/3240