گزارش تصویری/تفاهم سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با بنیاد مستضعفان برای مشارکت در پروژه های آبادانی و پیشرفت
شنبه 20 اردیبهشت 1399